JUDr. Tibor Bacsó

Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 7060.


Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2003)


Odborné skúsenosti:

2003 – 2010 Okresný súd Košice II – pozícia vyšší súdny úradník

2010 – 2012 Ústavný súd Slovenskej republiky – štátny radca, poradca sudcu Ústavného súdu SR


Jazykové znalosti: anglicky, maďarsky

Rýchla právna poradňa

  • Rýchla právna poradňa spočíva v právnom poradenstve, základnej orientácii v právnom probléme, poskytnutí ucelenej a kompletnej právnej rady. Naša kancelária v tejto službe rieši problém všeobecne, neposkytuje konkrétne právne služby.

    Služby rýchlej právnej poradne poskytujeme každú pracovnú stredu v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. Maximálny čas pre jedného klienta rýchlej právnej poradne je vymedzený časovým intervalom do 30 minút.

    V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na našich telefónnych číslach a zarezervujte si u nás termín. Tí, ktorým nebude umožnené z časových dôvodov poskytnúť právnu radu v príslušný deň a čas, sa môžu zapísať na nasledujúcu termín konania rýchlej právnej poradne.

    Služba rýchlej právnej poradne je spoplatňovaná paušálne sumou 10€.

Kontaktujte ma

Meno: JUDr. Tibor Bacsó

Telefón: +421 907 664 732

Email: bacso@bacso.sk