Vitajte

Advokátska kancelária JUDr. Tibor Bacsó so sídlom v centre mesta Košice si zakladá na poskytovaní kvalitných právnych služieb, pri ktorých vychádza v maximálnej miere v ústrety konkrétnym požiadavkám klientov.

Právne služby poskytuje fyzickým a právnickým osobám vo všetkých odvetviach slovenského práva. V rámci výkonu advokátskej praxe zastupuje klientov v konaní pred správnymi orgánmi, všeobecnými súdmi na všetkých stupňoch, Ústavným súdom Slovenskej republiky, Súdmi európskeho spoločenstva a Európskym súdom pre ľudské práva. Pri poskytovaní právnych služieb je v súlade so zákonom o advokácii poistená.

O nás

Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 7060. Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2003)

Pokračovanie »

Služby

Obhajoba a zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania podľa Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. a Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. / analýza problému, návrh riešenia ...

Pokračovanie »

Cenník

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa stanovuje podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Pokračovanie »

Rýchla právna poradňa

  • Rýchla právna poradňa spočíva v právnom poradenstve, základnej orientácii v právnom probléme, poskytnutí ucelenej a kompletnej právnej rady. Naša kancelária v tejto službe rieši problém všeobecne, neposkytuje konkrétne právne služby.

    Služby rýchlej právnej poradne poskytujeme každú pracovnú stredu v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. Maximálny čas pre jedného klienta rýchlej právnej poradne je vymedzený časovým intervalom do 30 minút.

    V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na našich telefónnych číslach a zarezervujte si u nás termín. Tí, ktorým nebude umožnené z časových dôvodov poskytnúť právnu radu v príslušný deň a čas, sa môžu zapísať na nasledujúcu termín konania rýchlej právnej poradne.

    Služba rýchlej právnej poradne je spoplatňovaná paušálne sumou 10€.

Kontaktujte ma

Meno: JUDr. Tibor Bacsó

Telefón: +421 907 664 732

Email: bacso@bacso.sk